Menu
Archiwum
Nasi Partnerzy
Strona internetowa
Jak oceniasz naszą nową stronę internetową ?
jest świetna!
fajna
może być
taka sobie
bez rewelacji
koszmarna
Sonda
Jak myślisz,które miejsce w tym sezonie zajmie nasza drużyna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
STATYSTYKI SEZONU

 BILANS BRAMKOWY 

 RUNDA  JESIENNA SEZONU 2013 / 2014 

BRAMKI STRACONE w KOLEJNYCH MECZACH   (oznacza udział w meczu ; w składzie meczowym bez wejścia na parkiet)

Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ilość
 meczów

Suma

bramek

Śred-

nia

   P. KĄDZIELA x   x x 0   x     0 0 0 0 4    
   R. KĄDZIELA x x x x x x x x x x x x x 13    
   D. GOSZCZYCKI                                
  G.  SIBIGA x x 0 x x x   x x x x x x 12    
OGÓŁEM 28 29 24 28 28 21 23 29 29 24 27 26 30 13 346 26,61

BRAMKI ZDOBYTE w KOLEJNYCH MECZACH

- obecność na parkiecie  ;  " - "  -  poza składem meczowym  ;  x -  w składzie meczowym, bez wejścia na parkiet

l.p Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ilość

bramek

Ilość

meczów

ŚRED-

- NIA

0  G. SIBIGA                       1   1 13  
1   M.  BABICKI  0 4 0 2 5 2 5 0 x 2 3 0 1 24 12 2,00
2  M. BARANIAK 3 2 4 0 -- 2 -- -- 0 3 3 0 0 17 10 1,70
3  M. BONECZKO 12 5 6 2 6 1 5 2 7 6 5 k k 57 11 5,27
4   K.  BUJNOWSKI  -- -- -- -- --                      
5   Ł.  CIELĄTKOWSKI  1 -- -- -- 3 7 2 1 0 1 0 x 1 16 9 1,77
6   Ł. CIEŚLAK 3 6 7 6 10 5 6 5 8 6 7 2 5 76 13 5,84
7   M.  CZARNECKI  -- -- 6 0 -- 0 2 0 x --   x x 8 5 1,6
8   M. DERDZIKOWSKI x 0 4 0 0 3 2 3 1 2 1 3 1 20 12 1,66
9   M.  HANIS    0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 5 1 13 13 1,00
10   Ł.  JASZCZYŃSKI  1 -- 4 1 0 -- 1 0 - x x -- -- 7 6 1,17
11   D.  KAWCZYŃSKI  0 2 2 2 0 4 1 1 1 0 5 1 3 22 13 1,69
12  W.  LIPIŃSKI  2 x 3 3 x 2 2 2 x x x x x 14 6 2,33
13  M. MICHALSKI -- -- -- -- -- --                    
14  M. MIEDZIŃSKI 5 5 1 0 1 0 2 0 0 2 x 2 1 19 12 1,58
15  D. PIÓRKOWSKI 0 3 5 1 x 3 1 0 1 0 5 3 7 29 12 2,41
16  K. RUDNICKI -- -- -- -- -- --                    
17  M. SUWISZ 4 1 6 3 3 3 0 8 6 4 0 3 10 51 13 3,92
18   B. WALASEK -- -- -- -- 4 2 4 3 1 -- -- 2 2 18 7 2,57
   J. Kościelny                                
   G. Perwenis                                
x                                  
  Zespół ogółem 31 28 48 20 32 35 34 29 25

27

29 22 32  392 13 30,15

UPOMNIENIA  i  WYKLUCZENIA  w  KOLEJNYCH MECZACH

Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U W CZ
  P.KĄDZIELA                                
  R.KĄDZIELA                                
  D. GOSZCZYCKI                                
  G. SIBIGA                                
  M. BABICKI   U     2'                 1 2  
 M. BARANIAK     2'               4'       6'  
 M. BONECZKO 2'     U   U 2             2 4  
  K. BUJNOWSKI                                
  Ł. CIELĄTKOWSKI U             U     U     3    
 Ł. CIEŚLAK         U         U+2 2     1 4'  
  M. CZARNECKI       2'                     2  
 M. DERDZIKOWSKI   2'   U     2 U U U+2 U U 4' 6 10  
  M.  HANIS   2' 2' U 2' U U   2   U   U 5 8  
  Ł JASZCZYŃSKI                                
  D. KAWCZYŃSKI   2'     U U+2   U U     U U 6 4  
  W. LIPIŃSKI                                
 M. MICHALSKI                                
 M. MIEDZIŃSKI 2' U+2' U+4'   U+2'   U+2           U 5 12  
 D. PIÓRKOWSKI                   U            
 K. RUDNICKI                                
 M. SUWISZ U+4' U U 2'     U U 2         5 8  
  B. WALASEK                 2     U   1 2  
 J. KOŚCIELNY                                
  G. PERWENIS                                
   Osoby towarzyszące                                
 I. STANKIEWICZ                                
 W. JASTRZĘBSKI                                
T. SPIŻEWSKI   U                       1    
ZESPÓŁ OGÓŁEM :  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 
Upomnienia 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38    
Wykluczenia 8' 8' 8' 4' 6' 2' 6' 0 6 4' 6 0 4   62'  
Dyskwalifikacje                                
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 RUNDA  WIOSENNA SEZONU 2013 / 2014  
BRAMKI STRACONE w KOLEJNYCH MECZACH   (x- udział w meczu ; w składzie bez wejścia na parkiet)

Zawodnik JESIEŃ  2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

mecze

br.

ŚR.
M. Br. Śr.
P.KĄDZIELA 4     x -- x x   -- -- -- 0 0 x x x 9    
R.KĄDZIELA 13     x x x x x x x x x x x x x 25    
G.SIBIGA 12     x x - x x x x x x x 0 x x 22    
OGÓŁEM 13 346 26,61 28 26 19 26 31 30 32 29 25 29 20 31 31  26   703   27,03 

BRAMKI ZDOBYTE w KOLEJNYCH MECZACH

- obecność na parkiecie  ;  " - "  -  poza składem meczowym  ;  x -  w składzie meczowym, bez wejścia na parkiet

ZESPÓŁ JESIEŃ 2013 W I O S N A    2 0 1 4 r. 2013 / 2014
Lp. Zawodnik BR. M. ŚR. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Bra

mki

Me

cze

Śred

nia

0  G. SIBIGA 1 12                             1    
1   M.  BABICKI  24 12 2,00 x 0 0 0 -- 2 1 1 2 0 0 0 2 32 23 1,39
2  M. BARANIAK 17 10 1,70 x 4 1 3 3 8 2 2 4 3 3 1 2 53 22 2,41
3  M. BONECZKO 57 11 5,27 8 2 6 11 5 10 7 4 3 6 1 6 4 130 24 5,42
5   Ł.  CIELĄTKOWSKI  16 9 1,77 0 5 2 2 2 0 k k 1 k 3 2 1 34 19 1,79
6   Ł. CIEŚLAK 76 13 5,84 11 8 4 7 6 5 10 3 7 7 9 3 11 167 26 6,42
7   M.  CZARNECKI  8 5 1,6 -- 0 x 0 x -- -- x 0 x -- -- 0 8 9 0,88
8   M. DERDZIKOWSKI 20 12 1,66 x 1 3 x x x 0 x 0 x 2 0 0 26 19 1,37
9   M.  HANIS    13 13 1,00 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 22 26 0,85
10   Ł.  JASZCZYŃSKI  7 6 1,17 -- 2 1 -- -- -- x x -- -- 0 x -- 10 9 1,11
11   D.  KAWCZYŃSKI  22 13 1,69 0 1 1 4 2 3 6 6 k 4 -- -- -- 49 22 2,23
12  W.  LIPIŃSKI  14 6 2,33 x 2 7 x x 5 0 x 0 1 1 0 0 30 14 2,14
14  M. MIEDZIŃSKI 19 12 1,58 2 1 1 1 3 0 1 3 0 2 2 4 4 43 25 1,72
15  G. PERWENIS           0 -- 0 1 5 1 2 4 1 5 5 24 10 2,40
16  D. PIÓRKOWSKI 29 12 2,41 5 k k k k k k k k k k k k 34 13 2,61
18  M. SUWISZ 51 13 3,92 4 9 3 3 5 7 2 4 6 3 4 5 2 108 26 4,15
19   B. WALASEK 18 7 2,57 5 k k 5 4 0 1 1 1 0 3 2 1 41 18 2,28
  Zespół ogółem 392 13 30,15 36 36 30 36 30 43 35 26 26 30 29 28 35  812   26   31,23 

UPOMNIENIA  i  WYKLUCZENIA  w  KOLEJNYCH MECZACH

ZAWODNIK JESIEŃ 2013 W I O S N A   2 0 1 4 2013/2014
U W CZ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 U W CZ
  P.KĄDZIELA                                      
  R.KĄDZIELA                                      
  G. SIBIGA               2'                   2'  
  M. BABICKI 1 2                     2 2'     1 2'  
 M. BARANIAK   6'           U 2               1 8'  
 M. BONECZKO 2 4     U U+2   U U   U 2 U+2 U+2 U   10 12'  
  Ł. CIELĄTKOWSKI 3           U             4' 2' U+D 5 8'  1 
 Ł. CIEŚLAK 1 4'             2   2 U+2     U   3 10'  
  M. CZARNECKI   2'         2'         U+2         1 6'  
 M. DERDZIKOWSKI 6 10             2               6 12'  
  M.  HANIS 5 8   2' U U+2 U   U+2 U 2 6   U 2' U+4 12 28'  
  Ł JASZCZYŃSKI                                      
  D. KAWCZYŃSKI 6 4   U+2 4'   U U   U+2 U+2   U       12 14'  
  W. LIPIŃSKI                                      
 M. MIEDZIŃSKI 5 12   U+2 U+2 U+2 4' 6'   U U U+2   U+4 U 2' 13 36'  
 D. PIÓRKOWSKI       U                         1    
 M. SUWISZ 5 8                 2 2 2   U+2   6 16'  
  B. WALASEK 1 2   2'     2' 2' U+2       U+2     U 4 12'  
  G. PERWENIS                             2' 2'   4'  
   Osoby towarzyszące                                      
 I. STANKIEWICZ                             U        
 W. JASTRZĘBSKI                                      
T. SPIŻEWSKI 1                               1    
ZESPÓŁ OGÓŁEM : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Upomnienia 38     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 78    
Wykluczenia   62'   8' 6' 6' 8' 10 10 2' 8' 16 8' 12 8' 8   174'  
Dyskwalifikacje     0                         1     1
 

Klasyfikacja strzelców - sezon 2013-2014

 

 

zawodnik

klub

bramki

mecze

Średnia

1

Kryszeń Aleksander

Warmia Olsztyn

183

26

7,04

2

Cieślak Łukasz

Polski Cukier POMEZANIA

167

26

6,42

3

Kaczmarek Hubert

Wolsztyniak Wolsztyn

159

25

6,36

4

Dorsz Grzegorz

Kar-Do-Spójnia Gdynia

153

26

5,88

5

Malewski Marcin

Meble Wójcik Elbląg

150

26

5,77

6

Janusiewicz Michał

Sokół Kościerzyna

135

24

5,62

7

Lisiewicz Adam

Sokół Kościerzyna

134

26

5,15

8

Wróbel Mateusz

Kar-Do-Spójnia Gdynia

131

25

5,24

9

Boneczko Marek

Polski Cukier POMEZANIA

130

24

5,42

10

Tokaj Maciej

MKS Poznań

130

26

5,00.

11

Martyński Krzysztof

Grunwald Poznań

129

24

5,38

12

Wierucki Maciej

Real-Astromal Leszno

126

19

6,63

13

Puszkarski Paweł

AZS UW Warszawa

122

26

4,69

14

Niedzielski Rafał

MKS Poznań

119

22

5,41

15

Szopa Marcin

SMS ZPRP Gdańsk

119

26

4,58

16

Matlach Mateusz

AZS UKW Bydgoszcz

117

21

5,57

17

Rogulski Łukasz

Wybrzeże Gdańsk

117

23

5,09

18

Gębala Stanisław

Kar-Do-Spójnia Gdynia

114

26

4,38

19

Tórz Michał

Nielba Wągrowiec

111

23

4,83

20

Królik Karol

Warmia Olsztyn

110

25

4,40.