Menu
Archiwum
Nasi Partnerzy
Strona internetowa
Jak oceniasz naszą nową stronę internetową ?
jest świetna!
fajna
może być
taka sobie
bez rewelacji
koszmarna
Sonda
Jak myślisz,które miejsce w tym sezonie zajmie nasza drużyna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Historia Klubu

NASZE POCZĄTKI ISTNIENIA

 

Stowarzyszenie piłki Ręcznej „POMEZANIA” Malbork formalnie utworzone zostało w październiku 2006 roku z inicjatywy Waldemara Jastrzębskiego oraz zorganizowanej przez niego grupy Członków Założycieli, którzy na zebraniu założycielskim w dniu 18 października uchwalili Statut stowarzyszenia oraz wybrali jego władze w składzie: Prezes – Waldemar Jastrzębski - pomysłodawca inicjatywy reaktywacji piłki ręcznej w Malborku. W skład Zarządu SPR „Pomezania” weszli ponadto Marian Jezierski - wiceprezes, Tomasz Grabowski, któremu powierzone zostały obowiązki sekretarza Zarządu i jednocześnie kierownika klubu, oraz jako Członkowie Zarządu - Zdzisław Leszczyński, Zbigniew Jezierski i Tadeusz Burzacki.

Równolegle z czynnościami prowadzącymi do formalnego stworzenia i rejestracji SPR Pomezania utworzona została drużyna piłki ręcznej, która od początku miesiąca października 2006 roku rywalizuje w gronie 10 zespołów w rozgrywkach pomorskiej grupy II ligi piłki ręcznej.

Po rundzie jesiennej 2006 roku drużyna nasza plasowała się na IX pozycji w ligowej tabeli.

Po przepracowanym pod kierunkiem dwójki trenerów II klasy - Łukasza Jezierskiego i Sławomira Lewalskiego zimowym okresie szkoleniowo – przygotowawczym, po przeprowadzeniu w miesiącu styczniu 2007 15-tu jednostek treningowych, rozegraniu 4 meczy kontrolnych i udziale w eliminacjach rozgrywek o Puchar Polski w piłce ręcznej, w miesiącu lutym 2007 roku drużyna nasza przystąpiła do rozgrywek rundy rewanżowej sezonu 2006/2007. W realizacji programu szkoleniowego i rywalizacji o ligowe punkty uczestniczyło od 16 do 22 zawodników.

W pierwszym półroczu 2007 roku zawodnicy SPR POMEZANIA Malbork uczestniczyli ogółem w 60 wspólnych jednostkach treningowych. Ponadto 1x w tygodniu realizowali opracowane i zlecone prze trenerów indywidualne plany szkoleniowe.

Rozegranych zostało 10 meczów ligowych, w których odnotowano zadowalające rezultaty.

Pierwszy, debiutancki sezon w rozgrywkach II ligi drużyna SPR POMEZANIA Malbork zakończyła na 8 pozycji sezon, co uznać należy za wynik zadowalający.

Przygotowania do nowego sezonu 2007 / 2008 rozpoczęte zostały z początkiem miesiąca sierpnia 2007 roku. W przerwie między rozgrywkami poczynione zostały starania o pozyskanie sponsorów. Na współpracę i sponsoring naszego stowarzyszenia sportowego, oprócz Urzędu Miasta Malborka, prowadzonej przez Prezesa SPR firmy MAWEX, Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu zdecydował się m.in. Zarząd MZCH ORGANIKA S.A. oraz kilka innych firm prywatnych działających na terenie miasta Malborka jak „OVAL” Spółka Jawna; „REMAL”; PPHU „WOJTEX”; „KOMPASS” oraz firma „FORMAT” ze Sztumu.

Wymienione wyżej firmy w miarę swoich możliwości, w systemie comiesięcznym przekazywały określone umowami kwoty na realizację celów statutowych naszego stowarzyszenia. Uzyskaliśmy również pomoc ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku. Środki na zorganizowanie i oprawę międzynarodowego turnieju piłki ręcznej juniorów uzyskaliśmy również od Elektrociepłowni Opolskich – aktualnego właściciela malborskiego PEC-u, a także od wówczas jeszcze nie sprywatyzowanego PEC-u, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku, Malborskiej Fabryki Wentylatorów oraz Spółki Wodnej „NOGAT”.

Poczynione zostały działania mające na celu podniesienie poziomu sportowego naszej drużyny. Akces występów w naszych barwach zgłosili zawodnicy mający za sobą występy nie tylko w II ale i w pierwszej lidze piłki ręcznej. Nawiązana została sortowa współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Podjęto również współpracę z wysokiej klasy doświadczonym szkoleniowcem co miało się przyczynić nie tylko do zdecydowanego podwyższenia poziomu sportowego naszej drużyny, ale i w miarę korzystnego rozwoju sytuacji – do włączenia się w walkę o jak najwyższe pozycje w ligowej tabeli.

Pierwsza część sezonu 2007 / 2008 – jesienna runda rozgrywek zaowocowała satysfakcjonującą nas i naszych sponsorów szósta pozycja w ligowej tabeli. Pozycja ta uznana została za adekwatną do aktualnych możliwości sportowych i finansowych naszego stowarzyszenia.

Środki finansowe na realizację celów statutowych SPR POMEZANIA Malbork pozyskiwałą od sponsorów, wśród których w pierwszych dwóch latach istnienia klubu istotną pozycję zajmowały takie firmy jak Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA”, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. . W gronie naszych sponsorów i darczyńców jest również kilka mniejszych firm i osób prywatnych działających na terenie miasta Malborka i najbliższej okolicy.

Istotnym elementem wsparcia naszego stowarzyszenia od początków jego istnienia są decyzje władz Miasta Malborka takie jak np. umożliwienie naszej drużynie nieodpłatnego korzystania z hali sportowej w Gimnazjum Nr 3 w celu prowadzenia zajęć szkoleniowo treningowych oraz rozgrywania meczów ligowych.

Równolegle ze szkoleniem drużyny seniorów czyniliśmy rozeznanie wśród dzieci i młodzieży malborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w celu zorganizowania naboru i podjęcia szkolenia grup młodzieżowych.

Podjęcie się przez nas zadania szkolenia najmłodszych jest reakcją na ogromne zainteresowanie tą dyscyplina sportu, jakie zgłaszali nam malborscy sympatycy piłki ręcznej, uczniowie malborskich szkół a także ich rodzice wśród których jest wielu naszych wiernych kibiców i sympatyków. Wielu z nich w przeszłości również czynnie uprawiało piłkę ręczną.

Nasze działania spotkały się z akceptacją i wieloma deklaracjami pomocy ze strony malborskich nauczycieli wychowania fizycznego, którzy do programów szkolnych sukcesywnie wprowadzają elementy podstawowego szkolenia w zakresie piłki ręcznej.

Tworząc Stowarzyszenie postanowiliśmy pozostać przy nazwie, która dobrze kojarzy się zarówno malborskim kibicom i sympatykom sportu jak środowiskom sportowym w całym regionie pomorskim oraz arenie ogólnopolskiej.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pomezania”, według naszej oceny jest realizacją potrzeb oraz spełnia oczekiwania społeczne..

Mieliśmy bowiem świadomość, że na terenie miasta Malborka i najbliższych okolic istnieje społeczne zapotrzebowanie jeżeli nie na czynne to przynajmniej bierne uczestnictwo w życiu sportowym.

Uznaliśmy więc, że na fali sukcesów odnoszonych przez reprezentacje narodową, organizowanie w Malborku, halowych widowisk sportowych i umożliwienie naszym mieszkańcom a przede wszystkim młodzieży obserwacji rywalizacji piłkarzy ręcznych spowoduję i ułatwi racjonalne i kulturalne spędzanie wolnego czasu głównie w okresie, kiedy z trawiastych boisk zejdą futboliści.

Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń możemy stwierdzić, że nasze wcześniejsze rozeznanie było jak najbardziej trafne a zrealizowana inicjatywa reaktywowania piłki ręcznej spotkała się poparciem społecznym.

Świadczyć o tym może fakt, że na każdym z organizowanych ligowych meczów piłki ręcznej trybuny hali sportowej w Gimnazjum Nr 3 były wypełnione co najmniej w dziewięćdziesięciu pięciu procentach.

Docierają jednocześnie do nas liczne sygnały i bardzo pozytywne opinie odnośnie istnienia w Malborku klubu prowadzącego halową, coraz bardziej popularną dyscyplinę sportową. Odbieramy również liczne zapytania o termin wznowienia rywalizacji w rundzie wiosennej co również świadczyć może o społecznym zapotrzebowaniu na tego rodzaju rozrywkę.

Dla uatrakcyjnienia i poszerzenia naszej sportowej oferty kierowanej do społeczeństwa miasta Malborka, na prośbę i zlecenie Związku Piłki Ręcznej w Polsce podjęliśmy się m.in. organizacji w miesiącu kwietniu 2007roku, , Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej juniorów z udziałem narodowych reprezentacji Estonii, Francji i Polski.

Turniej ten odbywał się pod patronatem Burmistrza Miasta Malborka.

            Podobne turnieje, w którym poza reprezentacją Polski udział brały dotychczas reprezentacje juniorów Francji, Czech i Rosji, Niemiec, Białorusi, Słowacji  oraganizowane są corocznie. 

Organiozwaliśmy równiez towarzyskie mecze międzypaństwowe męskich  reprezentacji młodzieżowych POLSKI - NORWEGII ; juniorek POLSKI i ROSJI. We wrześniu 2010 gościliśmy równiez w naszej hali reprezentację narodową Królestwa Bahrajnu, która w Polsce przygotowywała sie do EURO-2011 w piłce ręcznej. 

Dzięki licznym staraniom takie jak wspomniany turniej juniorów imprezy o zasięgu międzynarodowym zostały na stałe wpisane do kalendarza imprez Związku Piłki Ręcznej w Polsce a Malbork został  stałym miejscem ich organizacji. Każdego roku podejmujemy się tego zadania nie tylko dla zapewnienia mieszkańcom kolejnych dawek sportowych emocji ale również na bazie zdecydowanie korzystnych opinii jakie o poziomie organizacji tych zawodów a także o samym mieście Malborku i regionie wywożą nie tylko reprezentanci Polski ale członkowie przebywających u nas ekip zagranicznych.